Välkommen till Lundby Maskinstation!

Olje/Fett-avskiljare installeras för att förhindra
oönskade utsläpp av ämnen som
tex. olja och bensin i vanliga avloppssystem.